hledat článek

SEO články

Napište si libovolně dlouhý článek,
vložte až 3 odkazy
a vylepšete pozice cílového webu.

Článkovice

Článkovice

Podmínky vložení článku na Článkovice.cz
(dále jen Podmínky)

Provozovatelem internetových stránek http://www.clankovice.cz (dále jen portál) je Ing. Milan Kábrt, který poskytuje služby umožňující žadateli v rámci tohoto portálu zveřejňovat vlastní textové a obrazové materiály (dále jen článek).


Článkem se rozumí textové a obrazové materiály sloužící pro vlastní prezentaci výhradně dle těchto podmínek.


Žadatelem se rozumí každá osoba, která využije služby portálu a souhlasí s Podmínkami.


Podmínky jsou pro provozovatele i žadatele závazné.Žadatel

 • je plně odpovědný za obsah jím vyhotoveného článku, tj. za veškeré jeho části.
 • žádostí o zveřejnění obrazového či jiného materiálu, jež je obsahem článku, činí závazné prohlášení, že tento materiál je vlastního původu a žadatel má výhradní právo s ním nakládat.
 • je oprávněn zažádat o zveřejnění pouze takového článku, který nemá rasový či jinak nevhodný kontext a odpovídá etickým a morálním pravidlům společnosti.
 • není oprávněn žádat o zveřejnění článku mající totožný (nebo nápadně podobný) obsah jako článek již uveřejněný.
 • nemá nárok na schválení žádosti o zveřejnění článku, pokud se jím vložený článek zabývá některým z techto témat: hazard, sex, porno, erotika, warez, nelegální obsah, či obsahuje takový obsah, který by mohl web www.clankovice.cz svým odkazem poškodit.
 • není oprávněn vkládat do článků skripty, ani na ně v rámci vložených odkazů odkazovat.
 • není oprávněn vkládat odkazy na přesměrovávanou stránku.
 • není oprávněn žádat o zveřejnění článku, který souvisí s porušováním zákonů platných v České republice.
 • není oprávněn do obsahu článku umisťovat více jak 3 odkazy na jiné weby.
 • není oprávněn dále jakýmkoliv způsobem nakládat s jinými než vlastními materiály zveřejněnými na portálu.
 • je oprávněn provozovatele kdykoliv požádat o smazání svého článku (po předložení ověřovacího emailu, který mu byl při žádosti o zveřejnění článku zaslán).
 • souhlasí s archivací poskytnutých údajů pro účely tohoto portálu.


Provozovatel

 • nenese odpovědnost za obsah žádatelem vytvořeného článku, ani za jeho část, a to ani v případě, že je takto zveřejněný obsah jakýmkoliv způsobem v rozporu se zákonem.
 • nenese odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s obsahem zveřejněných článků ze strany návštěvníka.
 • je oprávněn zamítnout zveřejnění každého článku, který neodpovídá těmto podmínkám nebo je byť jen z části nesplňuje.
 • má výhradní právo rozhodnout, zdali článek žadatele zveřejní či nikoli.
 • je oprávněn smazat každý článek, který přestane splňovat podmínky (nebo je byť jen z části poruší), a to i bez předchozího upozornění.
 • může schválit pouze článek, který je napsán v českém jazyce.
 • je oprávněn smazat každý článek, který by jakýmkoliv jiným způsobem narušoval správný chod portálu, a to i bez předchozího upozornění.
 • je povinen smazat článek každého, který o to požádá (po předložení ověřovacího emailu žadatele, který mu byl při žádosti o zveřejnění článku zaslán).
 • je povinen žadatelem poskytnutá data a údaje užít výhradně pro účely tohoto portálu.
 • může zasílat emaily informačního charakteru na emailové adresy uvedené při vkládání žádosti o zveřejnění článku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace